Peter Zajac

Peter Zajac (1946) je literárny vedec. Žije v Bratislave. Je profesorom slavistiky na Humboldtovej univerzite v Berlíne. V roku 1989 spoluzakladateľ VPN, v rokoch 1989 – 1991 predseda Slovenského centra P. E. N., v rokoch 1991 – 1992 člen prezídia ČSAV. Je tiež vedeckým pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Venuje sa literárnej teórii – Tvorivosť literatúry, Pulzovanie literatúry, Jeho poslednými knihami sú Od iniciatívy k tradícii. Štrukturalizmus v slovenskej literárnej vede (spolu s Fedorom Matejovom); politickej publicistike a esejistike – Päť rokov po, Sen o krajine, Krajina bez sna, 1+1 (spoluautorom je Fedor Gál). V rokoch 1998 – 2001 bol poslancom NR SR. Od septembra 2001 je predsedom Správnej rady a zároveň prezidentom Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

Palo / Nekrológ

Zomrel Pavel Hrúz (14. jún 1941 – 17. august 2008). Nevedno, čo by napísal o olympijských hrách v Pekingu, ako to sľúbil redakcii Fórum. Možno o tom, že žijeme v dobe, v ktorej je dôležitejšie zvíťaziť ako zúčastniť sa, múzy pokojne spievajú, keď rinčia zbrane a Vtáčie hniezdo je vlastne hniezdom kukučím. Svoj sľub však už Pavel Hrúz (14. 6. 1941 – 17. 8. 2008) splniť nemohol. Pavel Hrúz bol človekom predelov. Začalo sa to vojnovým osudom kamaráta, ktorý nesmel žiť, lebo jeho otec nebol ešte pri Miškovom počatí pokrstený. Rodičia ho prikryli vlastnými telami, ale nezachránili: pri povojnovej exhumácii […]