Peter Zajac

(Slovenčina) Peter Zajac (1946) je literárny vedec. Žije v Bratislave. Je profesorom slavistiky na Humboldtovej univerzite v Berlíne. V roku 1989 spoluzakladateľ VPN, v rokoch 1989 – 1991 predseda Slovenského centra P. E. N., v rokoch 1991 – 1992 člen prezídia ČSAV. Je tiež vedeckým pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Venuje sa literárnej teórii – Tvorivosť literatúry, Pulzovanie literatúry, Jeho poslednými knihami sú Od iniciatívy k tradícii. Štrukturalizmus v slovenskej literárnej vede (spolu s Fedorom Matejovom); politickej publicistike a esejistike – Päť rokov po, Sen o krajine, Krajina bez sna, 1+1 (spoluautorom je Fedor Gál). V rokoch 1998 – 2001 bol poslancom NR SR. Od septembra 2001 je predsedom Správnej rady a zároveň prezidentom Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

Not Found

Sorry, but you are looking for something that isn't here.