Pavlos Eleftheriadis

Pavlos Eleftheriadis prednáša právo na Mansfield College na Oxfordskej univerzite. Je členom celoštátneho výkonného výboru gréckej politickej strany To Potami a aktívnym komentátorom krízy eurozóny v médiách. Praktizuje ako právnik v Anglicku a Walesi a je autorom knihy Legal Rights (Zákonné práva, Oxford University Press, 2008) and spolu s Julie Dicksonovou spoluzostavovateľom knihy The Philosophical Foundations of European Union Law (Filozofické základy práva Európskej únie, Oxford University Press, 2012). Prispieva na Twitter ako @PEleftheriadis.

George Orwell to vedel

Spôsob, akým Syriza rieši európske i domáce problémy, ukázal, že pre túto stranu je dôležitejšia moc a sebazáchova ako reformy. Pri skúmaní populistických a euroskeptických hnutí v Európe sa obvykle kladie dôraz na ich nápadnú ideológiu. Pravicových populistov väčšinou označujú za ideológov nacionalizmu, ľavicových populistov zas za ideológov triedneho boja. Ich spoločným znakom je, že používajú kolektívne zámeno ‚my‘ na označenie predmetu politického a spoločenského života. Populisti sa vyjadrujú v prvej osobe množného čísla. Obvykle sa rozhorčujú nad nespravodlivosťou, ktorej sa ‚oni‘ dopúšťajú na ‚nás‘, čím sa dištancujú od určitých prvkov zaužívaného politického usporiadania či dohôd. Nacionalistický populizmus je hnutie, ktorému ide […]