Norberto Fuentes

Norberto Fuentes (1943) je kubánsky spisovateľ a novinár. Žije v Spojených štátoch amerických. Je autorom dvojdielnej fiktívnej Autobiografie Fidela Castra, ktorá bola preložená do viacerých jazykov.

Posledný sovietsky hrdina / Esej

Fidel Castro, karibský condottiere, čaká, ako ho budú súdiť dejiny. Dvadsiateho ôsmeho júla 1992 dostal Fidel Castro v Láncare, malom mestečku v španielskej Galícii, otázku, ako ho raz bude súdiť história. Fidel Castro sa ponáhľal na návštevu rodného domu otca, dona Angela Maríu Castra Argiza a slávnostne vyobliekaní obyvatelia čakali, že sa zúčastní púte vidieckym krajom. Zdalo sa, že návšteva v krajine predkov je predurčená na historické otázky, ale medzinárodná situácia im práve nepriala. Sovietsky zväz sa rozpadol a mocní tohto sveta chceli – a chceli to aj médiá – aby Fidel Castro odstúpil. V tých dňoch – ako sa […]