Myroslav Marynovyč

Myroslav Marynovyč (1949) je profesorom a prorektorom Katolíckej univerzity vo Ľvove. Za sovietskych čias bol disident, osem rokov strávil v lágroch a vo vyhnanstve. Je aktivistom Ukrajinského Helsinského výboru, zakladateľom a prvým predsedom Amnesty International na Ukrajine.

Nikdy viac? / Esej

Veriť, že svet sa rozvíja po špirále je podľa mňa prejavom veľkého optimizmu. Som skôr toho názoru, že svet sa pohybuje v kruhu, okolo ktorého Boh mení dekorácie. Takéto myšlienky človeku prichádzajú do hlavy pri pohľade na geopolitické nálady v Európe v deň sedemdesiateho výročia vypuknutia Druhej svetovej vojny. Hrôzy vojny upadli do zabudnutia a generácia, ktorá sa na ne pamätá, už prakticky odišla. Rozhodné povojnové heslo Nikdy viac! dnes akoby znelo hlucho a mechanicky. Oko mimovoľne zaznamenáva známky tých istých ilúzií, aké zaslepili Európu koncom tridsiatych rokov dvadsiateho storočia. Politici sa znovu pustili do rozdeľovania sveta – teraz pochopiteľne […]