Michael Kleeberg

Michael Kleeberg (1959) je nemecký spisovateľ a prekladateľ. Vyštudoval v Hamburgu politógiu a vizuálnu komunikáciu. Žil v Ríme, Amsterdame, v Paríži, neskôr v Burgundsku. Od roku 2000 žije v Berlíne. Okrem iných prestížnych literárnych cien je laureátom Ceny Anny Sehgersovej z roku 1996, Ceny Liona Feuchtwangera z roku 2000. Jeho najnovší román má titul Karlmann.

Viera vo vlastnú hviezdu / Esej

 Chvála kancelára Kohla, posledného kancelára nevinnej Spolkovej republiky. Uznávam: možnože sú moje spomienky na kancelársku éru Helmuta Kohla preto také pozitívne, že som počas celého jeho funkčného obdobia žila v zahraničí. Sotva bol zvolený, odišiel som, v osemdesiatom treťom, do Talianska, a keď som sa v deväťdesiatom deviatom vrátil z Francúzska, jeho éra sa končila. Kohlovo Nemecko som poznal zvonku, prefiltrované okuliarmi verejnej mienky tých krajín, v ktorých so žil, predovšetkým Francúzska. A v zahraničí mal Helmut Kohl mimoriadne renomé. Bol považovaný za dôveryhodného a spoľahlivé a tie atribúty vychádzali z úst našich večných nepriateľov, z ktorých mnohí boli ešte […]