Max Harris

Max Harris (1989) je novozélandský politický aktivista. Vyštudoval občianske právo a filozofiu na univerzite v Aucklande, momentálne pôsobí na oxfordskej All Souls College. Popri štúdiu pracoval v kancelárii premiéra štátu Južná Austrália, neskôr na Najvyššom súde Nového Zélandu. Na jar tohto roka mu vyšla kniha Projekt Nový Zéland – ktorej základná téza je elektrizujúco jednoduchá: hodnoty, ktorými sa v živote riadime, musia byť oveľa viac prítomné aj v politike. Kľúčovým slovom v knihe je láska, politika lásky.

Vyskúšajme politiku lásky / Esej

Politika je beznádejne emocionálna záležitosť. Pritom o politických ideách – ako sloboda či rovnosť –  sa veľmi často hovorí ako keby to boli suché koncepty spísané v seminárnej miestnosti alebo výsledky teoretických diskusií. Lenže súčasťou politickej myšlienky je pocit. Speváčka Nina Simone raz povedala, že sloboda je “jednoducho pocit”, pocit “byť bez strachu”. Spravodlivosť je stav vecí, ale aj stav úľavy, eufórie, jasot. A politická argumentácia vo svojej najlepšej podobe obsahuje aj vášnivé vyjadrenie silných pocitov a skúseností. Nie všetky emócie sú v politike práve vítané. Napríklad, nenávisť a strach smerujú k vylučujúcemu správaniu a spravidla nás vedú k nespravodlivým […]