Marek Cichocki

Marek Cichocki (1966) je poľský germanista, filozof a politológ. Od roku 2001 pôsobí ako asistent na varšavskom Inštitúte aplikovanej sociológie. Od roku 2004 pôsobí v Európskom stredisku v Natoline a je šéfredaktorom magazínu New Europe-Natolin Review. Vydal knihy Poľsko – Európská únia na polceste (2002), Únos Európy (2004), Moc a pamäť (2006).

Znovuzrození, hledání / Esej

Dvacet let svobody a demokracie po roce 1989 má pro řadu Poláků z historických důvodů značný symbolický význam. Je to překonání dějinného, téměř metafyzického fatalismu, který ve 20. století zastínil meziválečné Polsko, přesněji řečeno druhou republiku, což byl projekt moderního, mnohonárodnostního státu, který se po více než sto letech nebytí znovuzrodil v roce 1918. Tato svobodná republika byla doslova rozdrcena dvěma totalitními režimy: nacistickým Německem a komunistickým Ruskem. Když dnes Poláci rekapitulují úspěchy a neúspěchy minulých dvaceti let, dělají to z perspektivy onoho přerušeného státního projektu, ale také s vědomím, že třetí republika právě dosáhla plnoletosti. První dějství patřilo Kwasniewskému […]