Marek Beylin

Marek Gustaw Beylin (1957) je poľský novinár. Žije vo Varšave. Študoval na Varšavskej univerzite, v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch pôsobil v hnutí Solidarnosc. Od začiatku deväťdesiatych rokov pracuje v denníku v Gazeta Wyborcza. V roku mu vyšla kniha Dziennik kampanii wyborczej. Klapa’95.

Vynára sa Európa strachu, Európa hnevu / Esej

Po Európe sa rozlieza strach. Zmocňuje sa tých, čo žijú z vlastnej práce: mladých i starých, stredných vrstiev i tých chudobnejších. Od Madridu a Londýna cez Rím a Paríž až po Berlín a Varšavu, strach zachvátil námezdných robotníkov, študentov, podnikateľov a intelektuálov. Z Európy pokoja sa vynára Európa strachu. A Európa hnevu. Je to najmä strach z globálnej krízy, z katastrofy, ktorá zničí život spoločností a zaženie ich do nedostatku, chaosu a násilia. Sprevádza ho rastúci hnev proti súčasnej podobe kapitalizmu, ktorá umocňuje spoločenské rozvrstvenie. Ozýva sa čoraz viac hlasov, zďaleka nielen medzi antikapitalistickými radikálmi, že v Európe sa obrodzujú staré triedne spoločnosti, rozdelené na bohatnúce menšiny a chudobnejúce väčšiny. Epocha sa mení […]