Leszek Kolakowski

Leszek Kolakowski (1927 – 2009) patril medzi najznámejších poľských filozofov. Žil v Spojených štátoch a vo Veľkej Británii. V slovenskom preklade vyšli jeho eseje Malé prednášky o veľkých problémoch a Malé prednášky o veľkých problémoch II. (Kalligram), v českom preklade eseje Metafyzický horor.

Inteligent musí dodržiavať prikázaní jedenásť / Eseje

Zomrel Leszek Kolakowski, najznámejší poľský filzof. V jednom zo svojich posledných textov odhalil čosi šokujúce: poľská inteligencia existuje! Existuje trieda vzdelaných ľudí, ktorí rozvíjajú nielen svoje profesionálne zručnosti, ale navyše sa živo zaujímajú o všeobecné otázky, o otázky svojej krajiny, ako aj o otázky Európy a sveta. Samozrejme, nemusia byť politicky aktívni, nemusia nutne slovom či písmom verejne hlásať svoj vzťah ku svetu alebo sa aktívne podieľať na živote akýchsi strán či iných politických organizácií. Záleží im však na tom, aby nejako prispeli k dobru kolektívneho života a chceli by, aby ich konkrétne profesionálne zručnosti boli príspevkom k tomuto životu a nielen svedectvom výdobytkov […]