László Barak

László Barak (1953) je maďarsko-slovenský básnik a novelista. Je komentátor internetového denníka www.parameter.sk. Žije v Dunajskej Strede. V slovenskom preklade vyšla jeho zbierka Retúr do pekla.

Všetci do hája! / Glosa

Aby bolo hneď na začiatku jasné, už to je do neba volajúca hlúposť, že v štáte, ktorý sa deklaruje ako demokratický, navyše multikultúrny, zložený z viacerých národností, sa vôbec politici starajú do toho, z akých učebníc sa majú učiť deti menšinového národa a riešia, či sa menšinový žiačik môže učiť zemepisné názvy vo vlastnom jazyku. A keď sa navyše, tak ako na Slovensku, pokúsia prijať zákon, ktorý by priamo reguloval používanie maďarčiny a nepriamo aj jej všeobecné pravidlá, lebo väčšinové obyvateľstvo má pocit, že žitnoostrovský Slovák  je „pomaďarčovaný“ tým, že jeho maďarský sused hovorí namiesto Dunajská Streda Dunaszerdahely a namiesto Vysoké Tatry […]

Pudlík vracia úder / Esej

Čo je problémom Pála Csákyho a s ním celej SMK? Pál Csáky po tom, čo oficiálne vyhlásil, že členovia parlamentnej frakcie Strany maďarskej koalície korporatívne, teda ako jednotná svorka odsúhlasia Lisabonskú zmluvu, urobil ešte jedno vyhlásenie: on ani jeho kolegovia sa nehodlajú stať “pudlíkom” nijakého politického zoskupenia. Potom už len stiahol chvost a zaliezol do kútika ako pinčlík. Problém Pála Csákyho je v tom, že chce vždy vyzerať múdrejší, než je. Okrem toho, odkedy sa dostal na javisko politiky, nikdy sa nevedel naučiť pridelený text. Preto keď sa ozval, čo len trocha pozorné publikum muselo mať pocit, že tam v […]