Juraj Špitzer

Juraj Špitzer (1919 – 1995) bol literárny historik a spisovateľ. Žil v Bratislave. Je autorom noviel Biele oblaky, Patrím k vám, Letná nedeľa, scenárov Posledný návrat, Zaprášené histórie. Svedectvo o koncentračnom tábore Nováky vyšlo pod názvom Nechcel som byť Žid. Krátko po smrti vyšli jeho eseje Svitá, až keď je celkom tma.

Smútok z histórie / Esej

Keď som po vojne uvidel pohorie diel o Slovenskom národnom povstaní 1848 – 1849, veril som, že v prípade Slovenského národného povstania roku 1944 to bude jednoduchšie. Netušil som, akú intelektuálnu a spisovateľskú námahu si vynúti história druhého povstania, že jej doterajšie výsledky zaplnia takmer celú knižnicu a že bude rovnako náročná a zložitá ako analýza povstania spred sto rokov v poschodovom, mnohonárodnostnom rakúskom cisárstve. Prvé povstanie som poznával zhora, cez diela, cez protichodné názory našich, maďarských a rakúskych historikov, hoci sa mnohí z nich hlásili k tej istej marxistickej metóde, k historickému materializmu, cez memoáre a svedecké výpovede súčasníkov, cez dobovú literatúru, korešpondenciu a cez impozantné dielo Daniela Rapanta. Pešiak […]