Josef Haslinger

Josef Haslinger (1955) je rakúsky spisovateľ. Žije vo Viedni a v Lipsku, kde je na tamojšej univerzite profesorom nemeckej literatúry. V českom preklade mu vyšla kniha Jáchymov.

Hat tip / Esej

Keď počúvam nejakú hudbu, v ktorej spoznám melódiu z inej skladby – vôbec mi to neprekáža. Naopak, vítam ju ako starého známeho. Ale keď čítam knihu a začnem mať pocit, že to predsa poznám, to som už niekde čítal, pripadám si ako na stope podvodu. Ak v knihe nič nenaznačuje, že sú tam vmontované cudzie literárne texty, cítim sa ako čitateľ podvedený. Poučná skúsenosť Raz som dostal e-mail, v ktorom mi neznámy žičlivec tvrdil, že práve čítal preklad jedného románu, v ktorom našiel takmer doslova úryvok jedného môjho textu. Rozdiely vraj boli spôsobené stopami po dvojnásobnom preklade,  tým, že autor najskôr preložil pasáž do svojho jazyka, […]