Jochen Schmidt

Jochen Schmidt (1970) je nemecký spisovateľ. Žije v Berlíne.

Aj v Biblii bol najskôr stvorený muž / Esej

Naša budúcnosť vyzerá dobre. Na najlepšie veci ľudia prichádzajú v najväčšej núdzi. Doba mýtov sa neskončila, mýty len už dnes nemajú rozprávačov. Ako autor som bohužiaľ vyrástol v prirodzenom pohŕdaní všetkým ekonomickým, za dôstojnejšiu látku na texty sa považovala sféra duchovna. Pritom za každým výrobkom sa skrýva príbeh, rovnako zaujímavý ako mýtus o vzniku národa a pre milióny zákazníkov má následky tak vážne ako založenie nového náboženstva. text: Už to dráždivé zdvojovanie identických výrobkov, ku ktorému má Západ sklo malo čosi z princípu hrdinu a antihrdinu: Uhu a Pritt, Smarties a M&M, Tempo a Softies. V NDR som vždy vnímal výrobky ako od prírody dané, zaviedli ich dávno […]