Jan Adamec

Jan Adamec (1978) je český historik a politológ. Vyštudoval históriu a politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a históriu na Central European University v Budapešti. Špecializuje sa na dejiny ZSSR, Maďarska a Československa po roku 1945. V súčasnosti vedie internetový časopis Pražský web pro studenou válku (www.praguecoldwar.cz).

Když Moskva mlčí / Analýza

Dvacet let byl Husákův režim zvyklý skákat, jak v Moskvě pískali. Když ale začalo jít do tuhého, nic se neozývalo. Jak tehdy sovětský režim vnímal revoluce ve svých satelitechů Michail Gorbačov, s jehož jménem se spojuje demontáž komunismu, nastoupil do čela SSSR v době, kdy se tato říše zla ocitla v prěsečíku krizových momentů. Čekalo na něj olbřímí dílo reformy sovětského zřízení a hrozba nekonečné spirály studené války. Vstupoval do svého úřadu s vizí, byl přesvěděen o nadňazenosti komunistického zřízení. Věřil v něj. Razil nová slova jako “doktrína rozumné dostatečnosti, nové myšlení, glasnosť, větší otevřenost”. To, že jeho země propadá v […]

My a oni / Esej

Cítí-li se lidé ohroženi nebo prožijí-li nějaké kolektivní trauma, instinktivně se přikloní k tomu, kdo jim nabízí bezpečí a jistotu, byť by za to měli zaplatit ztrátou svých svobod. Taková společnost volá po jistotách, utíká se k jednoduchým řešením, sjednocuje se do houfu, je netolerantní k odlišnostem a menšinám. Naší generaci, ke které druhá světová válka a poválečné období doléhají už je z dokumentů a vzpomínek těch nejstarších, připomněly události po 11. září 2001 jedno důležité nebezpečí, na které se po roce 1989, v době globálně triumfujícího liberalismu zapomnělo – demokracie se dobře hodí do mírových dob, ale špatně snáší katastrofy a války. Současný boj s terorismem […]

Smrt osamělého Gruzínce / Esej

Sovětský svaz prožíval před 55 lety, v prvních březnových dnech roku 1953, mimořádnou událost – smrt vědce, který po více než třicet let určoval osudy této země. Tisíce Moskvanů se tlačily, aby mohly ve Sloupové síni Domu odborů spatřit ostatky svého vůdce. Jak napsal básník Jevgenij Jevtušenko: “Země se zmocnil zvláštní druh paralýzy. Vychováni ve víře, že Stalin se o každého postará, lidé se bez něj cítili ztraceni a zmateni…” Očitý svědek Zdeněk Mlynář hovořil o pohřbu cara, jiní přirovnávali moskevský rituál k pohřbům mongolských chánů či egyptských faraonů. Okolnosti Stalinovy smrti byly po dlouhou dobu zahaleny tajemstvím a ani […]