Jakub Kloc-Konkolowicz

Jakub Kloc-Konkolowicz je poľský filozof. Žije vo Varšave. Prednáša na Varšavskej univerzite.

To ešte žijete? / Esej

V Poľsku týchto dní sa otvorila nová kapitola emocionálnej debaty o poľskom antisemitizme. Príležitosťou sa stalo poľské vydanie novej knihy princetonského historika poľského pôvodu Jana Tomasza Grossa. Kniha s duniacim titulom Strach (Fear. Anti-Semitism in Poland after Auschwitz, New York 2006), je vedená jedinou otázkou: “Ako mohol existovať poľský antisemitizmus po Osvienčime?” Podľa autorom citovaných správ ľudí, čo prežili holokaust, ich v ich domovoch po vojne namiesto otvorených náručí často čakala cynická otázka: “To ešte žiješ?!” Obete holokaustu boli konfrontované s viac-menej zreteľným nepriateľstvom poľského obyvateľstva, ktoré následne vyústilo do pogromov, a tri z nich podrobne opisuje Grossova kniha: pogromy v Rzeszówe […]