Imre Kertész

Imre Kertész (1929) je maďarský spisovatel, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (2002). Žije v Berlíne. Jeho najznámejšie diela, romány a novely, vychádzajú aj v českom a slovenskom preklade: Kaddiš za nenarodené dieťa, Člověk bez osudu, Bezosudovosť, Fiasko, Likvidácia a Protokol (spolu s Péterom Esterházym). V slovenskom preklade vyšli aj jeho eseje Vyhnaný jazyk.

Som presvedčený, že prišla hodina pravdy / Esej

Po  hrozných skúškach storočia, ktoré máme za sebou, nám nakoniec bolo dožičené stať sa svedkami nečakaného a radostného obratu: mám na mysli nekrvavý rozpad sovietskej ríše, tú zlomovú, ťažko uchopiteľnú udalosť, ktorá sa odohrala podľa vlastných zákonov, tak ako sa odohrávajú veľké živelné prírodné udalosti, akým sa zvykneme prizerať s úžasom či hrôzou bez toho, aby sme ich mohli ovplyvniť. Keď sa potom celá tá veľká pevnosť s dunením zrútila, všade sa rozhoreli radostné ohne a začala sa bezstarostná oslava. Až keď doznela prvá eufória, začali sme myslieť na dedičstvo, hroznú pozostalosť toho odumretého giganta a z tej stiesnenej atmosféry sa odrazu vynorila európska myšlienka. Presnejšie […]