George Soros

George Soros, vlastným menom Schwartz (1930) je americký finančník a filantrop. Žije v New Yorku. Venuje sa rozsiahlym projektom na podporu občianskej spoločnosti, vzdelávania a ľudských práv. Je prezidentom Soros Management Fund v New Yorku a hlavným finančným poradcom fondu Quantum, jedného z najúspešnejších investičných fondov na svete. Keď mal sedemnásť emigroval z Budapešti do Veľkej Británie a roku 1952 odišiel do Spojených štátov. Od roku 1979, keď založil prvú nadáciu – Open Society Fund, pôsobí ako významný filantrop. Napísal sedem kníh, v slovenskom preklade vyšli: Bublina americkej nadvlády, Otvorená spoločnosť, Soros o Sorosovi, O globalizácii, Kríza globálneho kapitalizmu a Vek omylnosti (Dôsledny vojny proti terorizmu). Po roku 1990 uvažoval o tom, že v Bratislave založí Stredoeurópsku univerzitu, ale pre odpor časti slovenských politikov od tohto zámeru upustil, a tak Stredoeurópska univerzita vznikla v Budapešti.

O kríze a jej riešeniach / Esej

Súčasná kríza sa vyznačuje tým, že ju nevyvolal vonkajší otras, akým by mohlo byť rozhodnutie krajín OPEC alebo niektorej konkrétnej krajiny, zvýšiť cenu ropy, alebo kolaps významnej finančnej inštitúcie. Túto krízu vyvolal finančný systém sám. Chyba bola nerozlučne spätá so samotným systémom, čo protirečí panujúcej teórii, podľa ktorej finančné trhy inklinujú k rovnováhe a k  odchýlkam zo stavu rovnováhy dochádza buď náhodne, alebo v dôsledku vonkajších udalostí, s ktorými sa trh nevie dosť dobre vyrovnať. Hĺbka a široký záber tejto krízy presvedčivo dokazujú, že táto teória je od základu nesprávna, rovnako ako prístup k regulácii trhov, ktorý z nej vyplýva. Aby sme pochopili, čo sa stalo a čo […]