Dragan Klaić

Dragan Klaić (1959) je teatrológ. Žil v Belehrade, dnes žije v Amsterdame. V súčasnosti prednáša na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. Jeho projekty a texty sú na webovej stránke www.draganklaic.eu.

Repríza predstavenia / Esej

Srbsko väzí v pasci starých politických techník sebadeštrukcie. Pred pár dňami som prišiel do Belehradu s väčšou úzkosťou než inokedy. Jednostranné vyhlásenie nezávislosti Kosova vyburcovalo v Srbsku novú vlnu hlučných protestov, ba i násilia. Na 21. februára zvolali ultranacionalistická Radikálna strana a nacionalistický premiér Vojislav Koštunica protestné zhromaždenie pred budovu parlamentu, v deň, keď sa mal začať môj seminár na Univerzite umení, tam, kde som prednášal, než som v deväťdesiatom prvom odišiel zo Srbska. Účastníci mítingu mali zadarmo dopravu, v meste sa mohlo zadarmo parkovať a minister školstva nariadil zatvoriť školy, aby aj žiaci a učitelia mohli rozšíriť rady účastníkov. […]