Claudio Abbado

Claudio Abbado (1933 – 2014) bol taliansky dirigent. Zomrel 20. janára 2014 v Boloni. Abbadov otec bol v Miláne profesorom hry na husliach a jeho prvým učiteľom, a matka klaviristka. Debutoval roku 1960 na opernej scéne La Scala a od roku 1971 tam bol takmer dvadsať rokov umeleckým riaditeľom. Počas dlhej umeleckej kariéry bol okrem iného dirigentom Viedenského filharmonického orchestra a Londýnskeho symfonického orchestra, dirigentom a umeleckým riaditeľom Viedenskej štátnej opery a šéfdirigentom Berlínskych filharmonikov. Spolupracoval aj so Slovenským filharmonickým zborom. Od roku 2004 až doteraz bol hudobným a umeleckým riaditeľom Orchestra Mozart v Bologni. Intenzívne sa venoval mladým talentom: stál pri zrode nových orchestrov, ako je Mládežnícky orchester Európskej únie (EUYO), Európsky komorný orchester, Mládežnícky orchester Gustava Mahlera a Orchestra Mozart. Nahrávky Claudia Abbada zahŕňajú kompletné symfónie Beethovena. Schuberta, Mendelssohna, Brahmsa, Čajkovského, Mahlera, Ravela a Prokofieva, ale tiež Mozartove, Rossiniho, Verdiho a Wagnerove opery. V roku 2000 vyšlo kompletné vydanie Beethovenových symfónií v podaní Berlínskych filharmonikov pod jeho vedením, ktoré si získalo veľký obdiv, podobne ako série živých nahrávok Beethovených symfónií a klavírnych koncertov, vydané na DVD. Abbadove nahrávky boli ocenené významnými hudobnými cenami, ako sú Medzinárodná cena Grammy, Grand Prix International du Disque, Diapason d’or, Record Academy Prize, Stella d’oro, Orphée d’or či Grand Prix de la Nouvelle Académie.

Huslista v gramofóne / Stĺpček

Dvadsiateho januára zomrel vo veku 80 rokov – podľa mnohých – najväčší dirigent našich čias Claudio Abbado. “Zomrel skvelý, intelektuálny dirigent. Bol to antiautoritársky maestro a bojovník za avantgardu,” napísali svetové denníky. Perlentaucher vybral z nemeckej tlače – okrem iných napríklad Berliner Zeitung: “Abbadova veľkosť spočívala v jeho chápaní hudby – jej historického uvedomovania a sociálnej zodpovednosti – ktoré je v dejinách dirigovania, hmýriacich sa postavami prekypujúcimi márnivosťou, úplne jedinečné. Pocit sociálnej zodpovednosti je dnes zinštitucionalizovaných do hudobnovýchovných programov a slúži v konečnom dôsledku na zabezpečenie budúceho publika. To však nikdy nebola Abbadova perspektíva, keď v sedemdesiatych rokoch ako riaditeľ […]