Christina Viragh

Christina Viragh (1953) je maďarsko-švajčiarska spisovateľka. Žije v Ríme. V slovenskom preklade vyšiel jej román V apríli.

Oslo / Esej

Christina Viragh hľadá v Osle a v svojich troch vlastiach európske orientačné body. Keď sa ma niekto spýta, kde som doma, či v Maďarsku, kde som sa narodila, do Švajčiarska, kde som vyrástla alebo do Talianska, kde žijem, odpovedám, že vo všetkých troch krajinách, v rozličných odtieňoch a v rôznej intenzite; a keď zbadám, že človek, ktorý mi túto otázku položil, nemá trpezlivosť pre podobné rozlišovanie, odpoviem jednoducho, v Európe. No úprimne povedané, v skutočnosti sama neviem, čo to znamená, ak nejde o životopisné fakty, ako že som sa narodila som sa v Európe ako Európanka európskym rodičom. Alebo o to, že mi […]