Boris Paramonov

Boris Paramonov (1937) je ruský esejista, literárny vedec a autor mnohých kníh. Žije v Moskve. Pôsobil tiež ako redaktor americkej rozhlasovej stanice Rádio Sloboda. Zaoberá sa vývojom ruskej národnej povahy a americko-ruskými vzťahmi. Naposledy mu knižne vyšli tri eseje o Erenburgovi, Pasternakovi a Cvetajevovej.

Meč a kríž / Esej

Je demokracia v Rusku možná? Nie dnes, a ani nie zajtra, ale vôbec. Čo treba urobiť pre demokraciu v Rusku, všetci dávno vieme: prekonať monopol štátnej moci, uvoľniť priestor súkromným, politickým, ekonomickým a kultúrnym iniciatívam. Už sme to vlastne raz aj začali robiť. Výsledkom bol štát bez moci, anarchia. Došlo nielen k privatizácii štátneho vlastníctva, ale aj k privatizácii moci, zavládli gangsterské klany, ktoré začali medzi sebou bojovať. Bola nevyhnutná reakcia v tom najjednoduchšom a najzrozumiteľnejšom zmysle – ako protiopatrenie štátu proti zločineckému “feudalizmu”, ako “vertikála moci”. To, že zmizla demokracia vo svojej najzrozumiteľnejšej funkcii volenej moci, sa nikoho až […]