Arturo Arango

Arturo Arango (1955) je kubánsky spisovateľ a režisér. Narodil sa v Manzanille, patril k mladým spisovateľom odchovaným v štátnych literárnych dielňach, aby zaplnili medzery, ktoré vznikli vinou represívnej politiky v sedemdesiatych rokoch. Je šéfredaktorom kultúrneho časopisu Gaceta de Cuba kubánskeho štátneho zväzu spisovateľov (UNEAC), je tiež hosťujúcim profesorom scénaristiky na Univerzite v Guadalajare v Mexiku.

Nový človek je len ilúziou / Esej

Na Kube sa šesťdesiate roky začali roku 1959 a skončili rokom 1968. Svojím spôsobom si aj Kuba pripomína udalosti roku ’68, ktorý prebiehal celkom inak, ako ten, čo mal poznačiť dejiny krajín ako je Vietnam, Mexiko, Francúzsko, Spojené štáty, alebo umlčané Československo. Iste, pripomína sa aj európsky rok ’68. Rôzne články sa vracajú k udalostiam, ktoré sa na Kube zažívali ako čosi vzdialené a cudzie. Tieto udalosti – ktorých revolučný impulz bol účinný hlavne v médiách – sa skoro vo všetkých prípadoch vnímali ako buržoázny fenomén. Tá libertínska, obrazoborecká, vlna, ktorá sa vtedy valila niektorými európskymi krajinami, zasiahla Kubu o […]