Anna Wójcik

Anna Wójcik je redaktorkou časopisu Visegrad Insight, ktorý vychádza vo Varšave a Budapešti. Žije vo Varšave.

Viditeľnejšie, ale konzervatívne / Analýza

V každoročnej správe Svetového ekonomického fóra, mapujúcej rodové rozdiely (Gender Gap Report) sa Poľsko roku 2014 umiestnilo na šesťdesiatom ôsmom mieste spomedzi 162 krajín. Bol to najhorší výsledok od roku 2007. V kvantitatívnej správe za rok 2015 Poľsko asi dopadne lepšie, predovšetkým vďaka výsledku minuloročných parlamentných volieb. V Beate Szydło má Poľsko tretiu premiérku za posledných 27 rokov po Hanne Suchockej (1992 – 1993) a Ewe Kopacz (2014 – 2015), čo je stále dosť výnimočné postavenie vzhľadom na to, že na celom svete v súčasnosti na čele vlád ženy stoja iba v siedmich krajinách (v Nemecku, Bangladéši, na Jamajke, v […]