Andrew A Michta

Andrew A Michta (1956) je americký politológ. Je profesorom pre medzinárodné vzťahy na Rhodes College a vedecký pracovník Centra pre Strategické a Medzinárodné Štúdie (CSIS).

Stredná Európa: miznúca myšlienka / Esej

Rok 2014 vojde do európskych análov ako rok vratkého západného konsenzu o tom, ako obmedziť na minimum škody, ktoré spôsobilo Rusko svojím znovuzrodením ako revizionistickej mocnosti. Udalosti na periférii Európy skoncovali so snahou o pozitívnu geopolitiku, postavenou na presvedčení, že pád berlínskeho múru v roku 1990  položil základ pre nové permanentné usporiadanie Európy. V roku 2014 anexia Krymu – prvý krok k špecifickému návratu Ruska do Európy – asi aj tých najzapálenejších optimistov vyliečila z predstavy, že ešte žijeme v tejto ére. Síce sme ešte naplno nepocítili dopad toho, že do Európy sa opäť vrátila vojna, no v Novom roku […]