Alexander Skobov

Alexander Skobov (1957) je ruský disident, ľavicový novinár a publicista. Žije v Moskve. V sedemdesiatych rokoch s priateľmi verejne agitoval za socializmus s ľudskou tvárou. Bol vylúčený zo štúdia, roku 1978 ho zatkli po pokusoch vydávať nezávislý ľavicový časopis a založiť komúnu. Odmietol emigrovať, strávil 3 roky na psychiatrii, roku 1988 ho odsúdili za protisovietsku činnosť, ale súdny proces bol roku 1989 zrušený. Vydal knihu o ruských dejinách a vyučoval dejepis na strednej škole.

Zomrela Valerija Novodvorskaja / Nekrológ

S novinárkou Valerijou Novodvorskou sme sa nestihli dohádať. Posledných dvadsať rokov som bol jej nezmieriteľný ideologický oponent. Zdalo sa mi, že vedie boj so zdochnutým drakom – drakom sovietskeho totalitarizmu. Tvrdil som, že nemá zmysel venovať toľko vášne tejto mrcine, keď sa v našich životoch objavilo toľko nového zla a novej nespravodlivosti z úplne nových zdrojov. Valerija Novodvorskaja ako Kasandra bez prestania kričala na každom rohu: drak je nažive a určite sa prebudí! A odišla zo života vo chvíli, keď si už nikto nemôže nevšimnúť, že drak sa prebral. Prebudený drak chŕli prúdy fašistických zákazov. Zákonov proti inakosti v myslení. […]