Alain Badiou

Alain Badiou (1937) je francúzsky filozof. Žije v Paríži. Profesor na École Normale Supérieure. Jeho najnovšie publikované dielo má názov Druhý proces so Sokratom (Actes Sud, 2015). V českom preklade vyšli jeho diela Svatý Pavel. Zakladatel univerzalismu a Manifest za filosofii a jiné texty, v slovenskom preklade Chvála lásky (rozhovor s Nicolasom Truongom).

Stačí, ak budeme chcieť / Rozhovor

S Alainom Badioum o pripínačkoch na mapách, divadelných reflektoroch, o šťastí a spokojnosti, ktoré musia stáť proti sebe. A tiež o tom, že ‘páni sveta nemajú radi zmenu, takže ak si vyberiete vydržať proti vetrom a prílivom, všetkými možnými prostriedkami vám dajú vedieť, že ste na omyle.’ Ktoré stretnutia boli pre váš život určujúce? Pred divadlom a filozofiou to bola jedna veta môjho otca. Z Druhej svetovej vojny sa vo mne skutočne ako na plátno premietla spomienka, ktorá určila moju ďalšiu existenciu. Mal som vtedy šesť rokov. Môj otec bol v odboji – a za Oslobodenia ho vymenovali za starostu […]