Nebuď neuro, dali sme ti euro / Esej

Január

Dôchodca Ján F. z obce Harhaj (okres Bardejov) vydá v prvé januárové dni básnickú zbierku Euro už je naše, pozdvihnime čaše, ktorá sa okamžite stane bestsellerom knižného trhu. Jeden z veršov: Kokso, nebuď neuro – dali sme ti euro, sa stane námetom pôvodného hip-hopového muzikálu, ktorý aktuálne uvedie Akadémia umení v Banskej Bystrici (okres Banská Bystrica) pod záštitou podpredsedu vlády pre ľudské práva a menšiny.

Opozícia vydá vyhlásenie, podľa ktorého sa k vzniknutej situácii vyjadrí v najbližších dňoch.

V relácia Smotánka bude osem minút tancovať minister spravodlivosti Štefan H.

Február

Dôchodca Ján F. z obce Harhaj (okres Bardejov) vydá v prvé februárové dni v spolupráci s významným slovenským básnikom Štefanom M. zbierku burcujúcich, no pritom humorne ladených básní pod názvom Najprv dôchodcom – potom zas chodcom, kde budú autori požadovať, aby poistencom z druhého dôchodkového piliera bolo zabavené osobné auto, nech zistia aké je to byť obyčajným dôchodcom. Auto by sa im však po opustení druhého piliera samozrejme vrátilo.

Okamžite vznikne rovnomenná občianska iniciatíva za vypísanie referenda a za tri hodiny bude nazbieraných 4. 209.788 podpisov. Prezident, predseda vlády a predseda parlamentu na mimoriadnej tlačovej konferencii oznámia, že v čase ekonomickej krízy nie je potrebné vyhlasovať referendum a takzvaný dôchodecký zákon bude bezodkladne prijatý.

Opozícia vydá vyhlásenie, podľa ktorého sa k vzniknutej situácii vyjadrí v najbližších dňoch.

V relácia Smotánka bude osem minút tancovať minister spravodlivosti Štefan H.

Marec

Ženský folklórny súbor Harhajčanka milo prekvapí všetkých priaznivcov vládnej koalície, keď jedného rána bude pred úradom vlády spievať a tancovať na národnú nôtu.

STV2 prinesie mimoriadne vysielanie relácie Večer na tému…V čom je lepší cudzí hip-hop než náš vlastný folklór?!

Akadémia umení v Banskej Bystrici (okr. Banská Bystrica). aktuálne preštuduje hip-hopový muzikál Kokso, nebuď neuro- dali sme ti euro, na folklórne pásmo pod názvom Jánošíkov meštek, nad ktorým prevezme záštitu predseda Matice slovenskej.

Opozícia vydá vyhlásenie, podľa ktorého sa k vzniknutej situácii vyjadrí v najbližších dňoch.

V relácii Smotánka bude osem minút tancovať minister spravodlivosti Štefan H.

Apríl

Predseda SNS Ján S. podá návrh na presťahovanie Úradu pamäte národa z troch kancelárií Ministerstva dopravy v Bratislave do jednoizbového bytu v obci Lopušné Pažite (okr. Kysucké Nové Mesto). Okamžite po jeho prijatí podá pozmeňovací návrh, podľa ktorého by sa mal ÚPN premenovať na ÚPMÚ (Ústav pamäte maďarského útlaku), ktorý by zhromažďoval všetky fakty o krutej maďarizácii od neolitu až dodnes. Následne budú ÚPMÚ vrátené pôvodné priestory na Námestí SNP v Bratislave.

STV 2 prinesie mimoriadnu reláciu Dnes na tému… Komu malo poslúžiť zabúdanie na útlak?!

Opozícia vydá vyhlásenie, podľa ktorého sa k vzniknutej situácii vyjadrí v najbližších dňoch.

V relácii Smotánka bude osem minút tancovať minister spravodlivosti Štefan H.

Máj

Pri príležitosti 38. výročia zvolenia Gustáva Husáka za Prvého tajomníka ÚV KSČS bude mestská časť Dúbravka premenovaná na Husákovu Dúbravku, kde sa sformuje aj nová ženská organizácia Husákove húsky, ktorá obnoví prvomájový sprievod ulicou Saratovská.

Bývalý disident František M. príde na manifestáciu s provokačným plagátom: Dúbravka bez Husákov – Slovensko bez Rusákov! na čo ho rozvášnené Hu- hú fyzicky napadnú.

Opozícia vydá vyhlásenie, podľa ktorého sa k tejto kauze vyjadrí v najbližších dňoch.

V relácii Smotánka bude osem minút tancovať minister spravodlivosti Štefan H.

Jún

Nestane sa nič.

Opozícia napriek tomu vydá vyhlásenie, že sa k vzniknutej situácii vyjadrí v najbližších dňoch.

V relácii Smotánka bude osem minút tancovať minister spravodlivosti Štefan H.

Júl

Našim Rómom sa podarí práve v noci na 14. júla (štátny sviatok Francúzska) nepozorovane rozobrať a odniesť do zberných surovín v obci Podhoroď (okres Sobrance) celú Eiffelovu vežu v Paríži. Tento jedinečný výkon však zatieni určitá nevôľa obyvateľov Francúzska, ktorí sa budú dožadovať prinavrátenia svojej atrakcie. Slovenský právnik a obhajca väzňov svedomia JUDr. Ján C. sa podujme zastupovať slovenských Rómov a predloží teóriu, že Eiffelova veža stála na nechránenom pozemku a nebola žiadnym spôsobom zabezpečená proti rozobratiu, čiže sa nejedná o krádež, iba o premiestnenie na iné územie v rámci jednotnej EU.

Opozícia vydá vyhlásenie, podľa ktorého sa k vzniknutej situácii vyjadrí v najbližších dňoch.

(Spor sa bude ťahať do roku 2033 a skončí sa ospravedlnením a finančným odškodnením Francúzska voči slovenským Rómom za spôsobené príkoria).

V relácii Smotánka bude (v repríze) osem minút tancovať minister spravodlivosti Štefan H.

August

Novozvolený prezident Ivan G. vydá svoj prvý profilový dvojalbum Bujará fujara.

STV prinesie mimoriadne vydanie diskusnej relácie Večer na tému…Bujará fujara, ktorej sa zúčastní 106 najvýznamnejších slovenských osobností . (Okrem predsedu HZDS Vladimíra M., ktorý sa ospravedlní pre zápal stredného ucha.)

Opozícia vydá vyhlásenie, podľa ktorého sa k vzniknutej situácii vyjadrí v najbližších dňoch.

V relácii Smotánka bude (v repríze) osem minút tancovať minister spravodlivosti Štefan H.

September

Vládna príde s iniciatívou Jednakosť , v ktorej navrhne, aby osoby s príjmom vyšším ako priemerný plat tento nadpríjem odovzdávali štátu, ktorý ho bude následne prerozdeľovať osobám s príjmom nižším ako je priemerný plat, takže nakoniec budú mať všetci spravodlivo rovnako. Výnimkou budú iba takzvané strategické prípady, kde si vybrané osoby budú môcť nadpríjem ponechať. Zoznam strategických výnimiek vypracuje koaličná rada.

Preferencie Smeru stúpnu na 81,4%.

Dôchodkyňa Magdaléna Ž. z obce Horné Štitáre (okres Topoľčany) sa pri euforickom tranze vďakyvzdania vládnej koalícii potkne o koberec, čím si spôsobí zranenie bedrového kĺbu, no s vďakyvzdávaním neprestane.

Opozícia vydá vyhlásenie, podľa ktorého sa k vzniknutej situácii vyjadrí v najbližších dňoch.

V relácii Smotánka bude osem minút tancovať minister spravodlivosti Štefan H.

Október

Premiér Róbert F. (podľa nepotvrdených informácií v spolupráci s publicistom Drahoslavom M.) prednesie prejav zásadného významu, v ktorom príde s prevratnou teóriou sťahovania národov. Podľa neho toto neprebiehalo z východu na západ, ale opačne, takže pôvodnou vlasťou všetkých Slovanov je Slovensko, odkiaľ sa Slovanstvo šírilo na všetky strany. Dôkazom sú názvy obcí ako Pra-kovce, Pra-šice Pra-šník, Pra-venec, Pra-vica-, Pra-votice, ktoré jasne dokladujú, že Slovensko bolo pra-vlasťou.

STV okamžite preruší vysielanie a na všetkých troch okruhoch súbežne odvysiela diskusnú reláciu Dnes večer na tému… Slovensko – pravlasť civilizácie? Diskusie sa zúčastní 106 najvýznamnejších slovenských osobností, vrátane predsedu HZDS Vladimíra M., ktorý prijme pozvanie napriek pretrvávajúcemu zápalu stredného ucha. Relácia bude trvať rekordných 75 hodín.

Opozícia vydá vyhlásenie, podľa ktorého sa k vzniknutej situácii vyjadrí v najbližších dňoch.

V relácii Smotánka bude osem minút tancovať minister spravodlivosti Štefan H.

November

V celej relácii Smotánka sa ani raz neobjaví minister spravodlivosti Štefan H., začo TV Markíza dostane pokutu 165.969,59 € (5.000 000,- Sk) za nevyvážené spravodajstvo z kultúrnych akcií.

TV Markíza sa ministrovi ospravedlní.

Opozícia vydá vyhlásenie, podľa ktorého sa k vzniknutej situácii vyjadrí v najbližších dňoch.

December

Na veľkolepej televíznej šou Hviezdy, ktoré nespadnú, sa 20. decembra predstavia osobnosti roku 2009.

V kategórii Žena roka získa ocenenie Magdaléna Ž. z obce Horné Štitáre (okr. Topoľčany) za to, že ani úporná bolesť bedrového kĺbu jej nezabránila vo vďakyvzdávaniu vládnej koalícii.

V kategórii Muž roka získa ocenenie Ján F. z obce Harhaj (okr. Bardejov) za famóznu básnickú zbierku Euro je už naše – pozdvihnime čaše!

V kategórii Čin roka získa ocenenie vládna koalícia za finančnú iniciatívu Jednakosť.

V kategórii Mediálny čin roka získajú ocenenie tvorcovia relácie Dnes večer na tému… za objektívnu, odbornú a nestrannú publicistiku.

Osobný automobil značky KIA vyhrá divák Ondrej Č. z Dediny Mládeže (okr. Komárno), ktorý povie, že už má 71 rokov, ale taký krásny rok ako bol ten 2009 ešte nezažil.

Diváci v sále i pri televízoroch budú nepretržite skandovane tlieskať až do skorých ranných hodín.

Opozícia vydá vyhlásenie, podľa ktorého sa k vzniknutej situácii vyjadrí v najbližších rokoch.

V relácii Silvestrovská Smotánka bude osem minút tancovať minister spravodlivosti Štefan H. naživo.

Text vyšiel v prílohe Fórum denníka SME.