Viac pravdy? / Glosa

“Poliaci si zaslúžia viac” – volebné heslo, ktoré sformuloval prezes [predseda strany Právo a Spravodlivosť, PiS] je mimoriadne zaujímavé. O čoho “viac” tu vlastne ide? Viac bytov? Ciest? Kostolov? Dovoleniek? Nie, prezes Kaczyński ihneď vysvetlil, že mu nejde o materiálne materiálne blahá (tie už nasľuboval skôr), ale o hodnoty, čiže o to, čo možno sľubovať neobmedzene. O aké hodnoty mu konkrétne ide? Podľa prezesa si Poliaci zaslúžia viac ‘poctivosti’ a ‘pravdy’.”

Rozumiem, že možno chcieť, aby v spoločnosti bolo viac poctivých či pravdomluvných ľudí. Ale aký vplyv na to môže mať strana PiS? Poctivosť a pravdomluvnosť záležia od výchovy, ale veď PiS predsa tvrdí, že rodina je posvätná, takže štát, a tobôž už vládnuca strana, sa do výchovy nemôžu miešať. Žeby teda prezesovi a jeho intelektuálnemu štábu išlo o hodnoty same o sebe? Filozofická otázka znie, či tieto hodnoty možno kvantifikovať. Ináč povedané – či je možné zväčšiť alebo zmenšiť ich intenzitu, a tým ich Poliakom poskytnúť dať viac či v lepšej kvalite. Lebo Poliaci si zaslúžia viac.

Poctivosť, ako tvrdí Hobbes a po ňom Tatarkiewicz je „malá a studená“ cnosť. Spočíva v dodržiavaní niekoľkých základných pravidiel spoločenského života. Čo sú to za pravidlá? Niektorí vykríknu, že desatoro. Nie celkom. Lebo v desatore sú dôležité napríklad normy, ktoré prikazujú veriť v jediného Boha, ale predsa tí, čo veria v mnohých bohov alebo v zhola žiadneho, tiež môžu byť poctiví.

Podľa teórie, ktorú by sa v škole malo naučiť každé dieťa, ale sa nenaučí, lebo v školách už nie sú hodiny etiky a ani vláda PiS ich nezavedie, poctivosť znamená poslúchať isté základné zásady spoločenského života, ako „nekradni“, „neukrivdi“, „hovor pravdu“, „ak dáš sľub, splň ho,“, „ak nájdeš niečo, čo nie je tvoje, vráť to“. Tieto zásady tvoria základ spoločenskej dôvery, bez ktorej by nemohla existovať žiadna komunita (nielen katolícka). Toto, a o nič viac, je poctivosť. Nemožno ju rozmnožiť.

Rozmnožiť však možno poctivých ľudí. Len ako? Keby to Kaczyński vedel, možno by stálo za to zaňho hlasovať, zdá sa však, že Kaczyński poctivosť chápe celkom inak alebo jej vôbec nerozumie. Možno to podľa neho znamená podporovať PiS? Čím viac takých ľudí bude, tým bude poctivejšie, zdá sa, že hovorí prezes. O pravdivosti tejto vety však pochybujem. A pravdivosť je predsa tiež dobro, ktoré si Poliaci zaslúžia. Ba zaslúžia si aj viac.

Podľa mojich a všeobecne dostupných informácií je pravda vlastnosťou vety. Vety môžu byť pravdivé alebo nepravdivé. Pravdivosť sa zisťuje po ich overení. V tomto zmysle neexistujú viac či menej pravdivé vety. S pravdou je to ako s rybou: môže byť len celkom čerstvá a jej čerstvosť je jediná a súčasne aj posledná. Iste, sú vety, ktorých pravdivosť sa konštatuje s istou dávkou pravdepodobnosti, ale veď prezesovi nešlo o zisťovanie pravdepodobnosti.

Prezes by nikdy neprijal tézu, že napr. naše informácie o smolenskej tragédii sú do istej miery pravdepodobné. A že plnú pravdu sa pravdepodobne nikdy nedozvieme. Lebo prezes vie, čím je Pravda, a tá určite nespočíva v zisťovaní pravdepodobností. Prezes si vlastne ani nemyslí, že Poliaci si zaslúžia pravdu, ktorá sa riadi akýmisi logickými normami. Ide o Prezesovu Pravdu.

Heslo Poliaci si zaslúžia viac teda podľa všetkého možno vlastne chápať takto: ‘Keď vyhrá PiS, Poliaci konečne budú mať, čo si zaslúžili’. A to s pravdou veľa spoločného nemá.”

Text vyšiel v denníku Gazeta Wyborcza.