Tri otázniky pred múrom

Príspevok Donalda Trumpa na Twitteri o odložení volieb, zodpovedá všetkým 8 pravidlám fašistickej propagandy.

Prezident v 40 slovách protirečí sám sebe, klame, označuje nepriateľov a vyrába krízu.

Foto: Albert Zwada,  Agencja Gazeta

Foto: Albert Zwada, Agencja Gazeta

Včera ráno tesne pred deviatou dal Trump na Twitter túto správu: “S univerzálnym poštovým hlasovaním (nie diaľková voľba, ktorá je dobrá) budú voľby roku 2020 tie NAJNEPRESNEJŠIE A NAJPODVODNEJŠIE v dejinách. Bude to veľká hanba pre USA. Neodložíme voľby dovtedy, kým ľudia budú môcť hlasovať riadne, bezpečne a isto???”

Týmto príspevkom na Twitteri prezident oživuje fašistickú propagandu a súčasne využíva internetovú postpravdu dnešných čias: používa metódy fašistov, no so svojimi vlastnými charakteristickými prísadami.

Fašistický návod na komentár k voľbám by spočíval z ôsmich bodov: protireč sám sebe, aby si overil oddanosť svojich stúpencov; vyslov nejakú veľkú lož na odpútanie pozornosti od toho, čo sa naozaj deje; umelo vyrob krízu; označ nepriateľov; apeluj na hrdosť a poníženie; prejav nepriateľský postoj k hlasovaniu; spochybni demokratické procedúry; snaž sa získať osobnú moc.

Donaldovi Trumpovi sa s obdivuhodnou hutnosťou podarilo vtesnať všetkých osem bodov do jedinej správy na Twitteri. Odmieta voľbu prostredníctvom pošty a súčasne chváli diaľkovú voľbu, ktorá nie je ničím iným ako poštovou voľbou. Toto neslýchané protirečenie, ktoré je skúškou oddanosti skutočných pravoverných, vysloví hneď na úvod a udáva ním tón celého príspevku. 

Tyrani a obzvlášť fašisti radi vyrábajú umelé krízy. Vezmú si nejakú pravdivú skutočnosť, ktorá má obmedzený dopad a vydávajú ju za mimoriadnu udalosť.

Veľká lož, napísaná veľkými písmenami, spočíva v tom, že nadchádzajúce voľby budú tie najnepresnejšie a najpodvodnejšie v dejinách. Z historického pohľadu je najväčším podvodom v našom volebnom systéme potláčanie volebných práv Afroameričanov, ktoré je veľmi rozšírené, a bolo už aj rozšírenejšie. Samozrejme, toto nie je to, čo má Trump na mysli a o to práve vo veľkej lži ide: nahradiť známu realitu neexistujúcim problémom. 

Tyrani a obzvlášť fašisti radi vyrábajú umelé krízy. Vezmú si nejakú pravdivú skutočnosť, ktorá má obmedzený dopad a vydávajú ju za mimoriadnu udalosť, ktorá si vyžaduje porušenie všetkých pravidiel. Je pravda, že počítanie hlasov trvá nejaký čas a sú štáty, ktoré to zvládnu lepšie ako niektoré iné. Ale tvrdiť, že si to vyžaduje také mimoriadne opatrenie ako odloženie volieb je umelé vyrábanie krízy. 

Umelo vyrobená kríza má tú výhodu, že funguje v rovine emócií a nie faktov. Tým, že ju ľudia prijmú, dávajú svoje emócie do služieb tyrana. Po tomto nasleduje ďalší krok v nasledujúcej vete na Twitteri, ktorý má za cieľ vyvolať pocit poníženia. „Veľká hanba“ sa nekonala a ani sa konať nebude, no keď prijmeme hru na ponížených,  začneme hľadať vinníka.

Je to staré a overené lákadlo tyranov – nejaký pochybný nepriateľ nám ukrivdil, a my teraz musíme znovu získať svoju česť. Nepriateľ je v tomto príspevku na Twitteri implicitný: niekto spôsobil, že voľby nie sú riadne, isté a bezpečné. Z kontextu je jasné, čo sa tým myslí: demokrati sa snažia uľahčiť prístup k hlasovaniu. Voľba poštou je pritom najriadnejší, najbezpečnejší a najistejší spôsob hlasovania.

Ide tu teda predovšetkým o to, presvedčiť ľudí, že nemajú hlasovať a spochybniť demokratické procedúry. A tým sa splnia posledné tri tradičné fašistické ciele: občania majú zabudnúť na svoje individuálne právo voliť a začať pochybovať o zabehaných procedúrach demokratických volieb, zatiaľ čo prezident jednoducho ostane pri moci (alebo si to aspoň tak predstavuje).

Tým sa kruh uzatvára a dostávame sa späť k veľkému protirečeniu. Prezident sa tvári, že bráni slobodné voľby tým, že vyslovuje želanie odložiť ich na dobu neurčenú. Viní druhých za problémy a riziká, ktorým čelíme, hoci práve jeho Biely Dom a jeho republikánski spojenci v senáte blokujú zákony na uľahčenie hlasovania z domu, ktoré by vedeli zabrániť zasahovaniu zo zahraničia. Volá po dramatických opatreniach na riešenie neexistujúcich problémov a vyhlasuje, že má moc, ktorú v skutočnosti nemá. 

Foto: Peter van Agtmael / Magnum Photos

Foto: Peter van Agtmael / Magnum Photos

A tu sa končí podobnosť s fašistami, ktorých poznáme z dejín. Fašisti verili, že nesú zodpovednosť – v ich chápaní strašnú zodpovednosť – že v mene nového rasového raja je ich úlohou zničiť starý dekadentný svet, utopiť demokraciu v krvi, tiahnuť do vojny s inými krajinami a vyvolať vo svete požiar. Donald Trump nemá žiadne takéto vízie, ani pocit zodpovednosti, či už strašnej či akejkoľvek inej. Jednoducho chce ostať pri moci a žiť si pohodlne. Používa fašizmus len natoľko, nakoľko je to potrebné na dosiahnutie tohto cieľa. Preto svoj príspevok na Twitteri končí tromi otáznikmi. Keby sa niekto sťažoval, že má autoritársky nádych, Trump a jeho telesní strážcovia povedia, že on len položil otázku. A teda je pre jeho kritikov ťažšie usvedčiť ho, ale aj pre jeho stúpencov brať ho vážne. Veď kto by sa dal postaviť pred múr pre tri otázniky? 

Ďakujeme Timothy Snyderovi, že sme mohli text publikovať v slovenskom preklade. Timothy Snyder je častým hosťom Stredoeurópskeho fóra v Bratislave.

 

logoProjekt ‘Stredoeurópske fórum 2020/2021’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.