Zažiť smrť / Báseň

Zo zbierky Zažiť smrť

Foto: Liu Xia

Foto: Liu Xia

Predstavoval som si, aké by to bolo, /

Byť tam, v žiari slnka, /

V sprievode mučeníkov, /

Nič len tenká kosť a na nej /

Pravé presvedčenie. /

Ani nebeské prázdno /

Však nezahalí pozlátené obete /

Svorka vykŕmených vlkov napchatá mŕtvolami /

Oslavuje na teplom poludňajšom vzduchu /

Zaplavená radosťou. //

Dostal som sa do vzdialených končín /

do vyhnanstva, /

Tu na tomto mieste bez slnka /

Ušiel som ére Kristovho narodenia /

Nevládzem sa dívať na oslepujúcu vidinu na kríži /

Od obláčika dymu po kôpku popola /

Do dna som vypil nápoj mučeníkov a cítim, /

že čochvíľa vypukne jar brokátovou žiarou myriád kvetov /

V hlbokej noci po prázdnej ceste /

Bicyklujem domov, zastanem pri stánku s cigaretami /

Sleduje ma auto, vrazí do bicykla, /

Zmocnia sa ma obrovskí surovci /

Spútajú ma, zaviažu mi oči, zapchajú ústa, /

Hodia do väzenského voza na ceste nikam /

Žmurkám, roztrasený okamih prerastá /

Do záblesku uvedomenia: Ešte žijem /

Centrálne televízne správy /

Ma premenujú na „zatknutú čiernu ruku“ /

Hoci bezmenné biele kosti mŕtvych /

Ešte stoja v zabudnutí /

Vysoko dvíham vlastnú lož /

Povedzte všetkým, ako som prežil smrť, /

Aby sa „čierna ruka“ stala vyznamenaním za hrdinstvo, /

Hoci viem /

Že smrť je záhadná neznáma /

Čo sa nedá zažiť zaživa /

Ale ešte som tu, /

Vznášam sa v smrti /

Vznášam sa v utopení /

Bezpočetné noci za zamrežovanými oknami /

A hroby pod svitom hviezd obnažili /

Moje nočné mory /

Okrem lži /

Nemám nič.

Báseň vyšla v anglickom preklade na v denníku The New York Times.