Na násilie rozumom

Transformácia Číny na modernú, slobodnú spoločnosť prebieha veľmi pomaly. Veľkosť nenásilného odporu spočíva v tom, že aj keď sa človek  stane obeťou veľkej tyranie s jej žalostnými následkami, odpovedá na nenávisť láskou, na predsudky znášanlivosťou, na aroganciu pokorou, na ponižovanie ľudskou dôstojnosťou a na násilie rozumom. To znamená, že svojou zdržanlivosťou a dôstojnou láskavosťou obeť preberá iniciatívu a vyzýva páchateľa, aby sa vrátil k rozumu, k mieru a súcitu a aby tým rozbil zařarovaný kruh, v ktorom jedného tyrana prichádza vystriedať ďalší. Preto čínska cesta k slobodnej spoločnosti bude mať podobu postupného zlepšovania zdola a nie revolúcie zhora. Pre revolúciu zdola je potrebné, aby obyvatelia boli uvedomelí, aby iniciatívne prejavili vytrvalosť a postupne narastajúcu občiansku neposlušnosť. Inými slovami: podporujte slobodné a demokratické sily medzi obyvateľstvom, nepodporujte obnovu spoločnosti prostredníctvom radikálnej zmeny režimu, ale využívajte malé spoločenské zmeny na to, aby ste dosiahli zmenu režimu, ktorý postráda akúkoľvek legitimitu.

(Z eseje Ako zmeniť režim cez zmenu spoločnosti)

Hoci režim Komunistickej strany v ére po Maovi je naďalej diktatúrou, nie je to už diktatúra fanatická, ale racionálna: čoraz šikovnejšie uplatňuje nákladovo-prínosovú analýzu.Predovšetkým po masakre 4. júna, odkedy už žiadna snaha nedokáže zastaviť prudký úpadok ideológie komunistickej strany, zařala mentalita zameraná na zisk, šíriaca sa korupcia a spoločenská polarizácia ohrozovať legitimitu strany. Diktatúra si už nedokáže získať srdcia ľudí dokonca ani podnecovaním nacionalizmu. Ale práve to patrí k podstate režimu a jeho zlyhania: vládcovia a tí, ktorým vládnu svorne uplatňujú princíp zisk nado všetko. Podriadenosť sa kupuje sľubmi pohodlného života, ktorý je zhnitý do morku kostí. Jediný halier už nie je čistý, jediné slovo už nie je pravdou.

(Z eseje Rozličné stránky diktatúry čínskej komunistickej strany)