Usvedčené zlo / Esej

Medzinárodný súdny tribunál pre bývalú Juhosláviu uznal bosniansko-srbského vojenského veliteľa Ratka Mladića vinným z genocídy za účasť na masakre v Srebrenici roku 1995. Slavenka Drakulić sa zamýšľa nad fotografiou z prvých dní konfliktu v Bosne a nad tým, čo vypovedá o povahe zla. Všetci si myslíme, že vieme, čo je zlo a ako vyzerá. Poznáme dosť príkladov z dejín, z tých najnovších, ba dokonca aj zo súčasnosti. Nazdávam sa však, že na ilustráciu toho, o čom tu dnes budeme diskutovať, bude užitočné pozrieť sa na to ešte raz – a myslím to doslova. Pojem zla existuje už od dávnych čias […]