Ako vytiahnuť Európu zo šlamastiky / Stĺpček

  Prečo chýba potrebná spolupráca: úvod k rozhovoru medzi Emmanuelom Macronom a Sigmarom Gabrielom o budúcnosti Európy. Henrik Enderlein mi dal príležitosť napísať zopár úvodných slov k rozhovoru medzi našimi vzácnymi hosťami, Emmanuelom Macronom a Sigmarom Gabrielom, nemeckým ministrom zahraničia, ktorý nedávno vzlietol z popola ako Fénix. Mená týchto dvoch politikov sa spájajú s odvážnym postojom k obrovským výzvam. Emmanuel Macron si trúfol prekročiť červenú čiaru, ktorú svet od roku 1789 pokladal za nedotknuteľnú. Rozbil konšteláciu tábora politickej pravice a ľavice, uviaznutú v mŕtvom bode bez nádeje na kompromis. A keďže v demokracii nikto nemôže stáť nad stranami, bude veľmi zaujímavé pozorovať nové usporiadanie politického spektra po […]

Smombie a jeho paralelný svet / Esej

Čo zostane z náhody nečakaných stretnutí – keď na ulici budeme už iba civieť do mobilov? A ako to zmení naše vnímanie priestoru? O fenoméne smartphonových zombíkov. Dnes to už patrí k dennodennej skúsenosti: chodci, čo civia do svojich mobilov, a už vôbec nie len v metre, ale aj na ulici a pri chôdzi. Ľudia, ktorých “ambient attention” siaha len po najbližšiu prekážku. Odpor, ba vzdorné neuhýbanie z cesty, keď sa smartphonoví zombíci predierajú ulicami, vyzerá bezradne agresívne – vyhnú sa vám totiž bez toho, aby zdvihli zrak. Vám zostane len škodoradosť, keď občas vystúpia z výťahu o poschodie skôr […]

Doprava je to isté ako doľava / Esej

Hranice medzi pozíciami sa stierajú až do neviditeľna. Aké sú následky? Ak chceme pochopiť rozpor medzi pravicou a ľavicou, musíme sa vrátiť do veľmi dávnej minulosti: prinajmenšom ku konfrontácii medzi prominentnými predstaviteľmi kresťanstva, Augustínom z Hippa a Pelagiom. Prvý z nich, jeden zo štyroch latinských cirkevných otcov pozdného staroveku, bol filozofom človeka ako padlého hriešnika. Z jeho pohľadu je ľudské stvorenie prekliate pôvodným hriechom a odsúdené hľadať spásu vo viere. A bretónsky mních Pelagius, ktorý v 4. storočí kázal v Ríme, zastával názor, že človek má nástroje na to, ako sa zachrániť. Môže sa polepšiť bez Božej milosti – a […]