The Economist

http://www.economist.com/printedition/index.cfm

Neprehliadnite: Argentina na Dunaji

The Economist (Veľká Británia), 21.02.2009 Zkřížíme-li východní Asii z roku 1997 s Latinskou Amerikou v roce 2001, vyjde nám východní Evropa v roce 2009? Finanční trhy jsou již znepokojeny a zohledřují pravděpodobnost toho, že jedna nebo hned několik postkomunistických zemí v regionu nebudou schopny splácet svůj dluh. Největší slabinou je finanční systém založený na kombinaci špatně řízených místních peněžních ústavů a dceřiných společností západních bank, jimž chybí řádný dohled. V letech hospodářského rozmachu spolykal tento systém zahraniční úvěry, římž vznikly propastné schodky běžného účtu. Oba druhy bank mají nyní portfolia řím dál nevýhodnějších půjček – výsledek lehkomyslného úvěrování, často v […]