Václav Bělohradský

Václav Bělohradský (1944) je český filozof, žijúci od roku 1970 v Taliansku a od roku 1989 pôsobiaci tiež v Čechách. Považuje sa pokračovateľa Jana Patočku. Žije v Prahe. Medzi jeho posledné knihy patria Kritika depolitizovaného rozumu –
Úvahy (nejen) o nové normalizaci a Společnost nevolnosti.

Czech soft power / Esej

Americký politolog Joseph Nye vyvolal velkou debatu svými úvahami o roli soft power v zahraniční politice. Každý stát ve svých vztazích k jiným státům může prosadit svou vůli buď ekonomicky a vojensky (hard power), nebo svou atraktivitou, svým sex-appealem. Řekněme, že národní státy mají charisma, protože se formují kolem „civilizačních statků“, jak Jan Patočka nazval soustavy idejí a zkušeností, které „jsou schopné toho, aby byly všeobecně lidské, a to z podstaty věci, a nikoli z vůle a dekretu určitých lidí“. Civilizační statky z národů vyzařují, vyvolávají zájem a respekt, jsou „světové“, boří hranice mezi jazyky a třídami a probouzejí k […]