Tomáš Halík

Tomáš Halík (1948) je katolícky kňaz, český teológ a sociológ. Žije v Prahe. Vyštudoval sociológiu a filozofiu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej. Teológiu študoval v tajných kurzoch u Josefa Zvěřinu, v roku 1978 bol tajne vysvätený za katolíckeho kňaza. Po roku 1989 postgraduálne študoval na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme, od roku 1997 je profesorom Univerzity Karlovej. Každý rok mu v Lidových novinách vychádza kniha zamyslení a esejí.

O Bohu a politice / Esej

Před několika týdny uplynulo 90 let od smrti jednoho ze zakladatelů sociologie a z klasiků sociologického zkoumání náboženství, Emila Durkheima. Durkheim, potomek francouzských rabínů, se po krátkém okouzlení katolickým mysticismem stal celoživotním agnostikem, přívržencem „katedrového socialismu“ , antiklerikálem, angažujícím se za princip laicity ve veřejném životě. Vědom si své zaujatosti vůči katolicismu své doby, zaměřil se při svých výzkumech náboženství na jeho „elementární formy“, vyskytující se tenkrát už jen u australských divochů. Došel k přesvědčení, že hlavní funkcí náboženství je integrace společnosti pomocí souboru rituálů a sdílených symbolů. Byl jako mnoho západoevropských intelektuálů na přelomu století přesvědčen, že lze v […]