Krzysztof Czyżewski

Krzysztof Czyżewski (1958) je poľský básnik, esejista a vydavateľ. Vyštudoval poľskú filológiu na Univerzite v Poznani. Bol spoluzakladateľom a redaktorom podzemného časopisu Czas Kultury, s ktorým spolupracoval do konca osemdesiatych rokov. Roku 1990 bol jedným zo zakladateľov a predsedom Fundacja Pogranicze (Nadácie Pohraničie), ktorá sa zameriava výlučne na propagovanie étosu pohraničia a budovaniu mostov medzi predstaviteľmi rozličných náboženstiev, etnických a národnostných skupín a kultúr. Roku 1991 sa presťahoval do Sejn, kde založil Ośrodek Pogranicze — sztuk, kultur, narodów (Centrum Pohraničie – umenia, kultúry, národy) a stal sa jeho riaditeľom. Od roku 1994 rediguje časopis Krasnogruda, ktorý založil; vedie tiež Wydawnictwo Pogranicze (Vydavateľstvo Pohraničie). Roku 2008 vydal zbierku svojich esejí a prednášok pod titulom Linia Powrotu. Zapiski z Pogranicza (Línia návratu. Poznámky z pohraničia).

Rozlúčka s Leonidasom / Nekrológ

Ako to? V tej chvíli, v to ráno na vilňuskom letisku, medzi Šeteniai a Petrohradom, v tú stredu 21. septembra 2016, keď sa na svete oslavuje Rad úsmevu a ľudia v kostoloch sa stretávajú v modlitbe za mier, v ten istý deň, keď odišiel Vergílius a v dedinke Vėlučionys pri Vilňuse komando smrti zavraždilo 1150 židovských susedov… Tak teda práve v tej chvíli všetko, čo bolo budúcnosťou, ktorá sa len mala začať, prípravou na odlet, notesom husto zapísaným úlohami a práve položenom na písací stôl s výhľadom na údolie rieky Nevėžis, starostlivo posplietanou sieťou myšlienok, snov a túžob, rozhodenou cez […]