Hannah Arendt

Hannah Arendt (1906, Hannover – 1975, New York) americko nemecká filozofka. Študovala na univerzitách v Marburgu a vo Freiburgu, doktorát z filozofie získala na univerzite v Heidelbergu, kde študovala u Karla Jaspersa. V roku 1933 utiekla z Nemecka do Francúzska, kde pracovala v emigračnom centre pre židovské deti utečencov do Palestíny. V roku 1941 odišla do Spojených štátov a o desať rokov neskôr sa stala občiankou tejto krajiny. Pracovala ako výskumná riaditeľka Konferencie pre židovské vzťahy, šéfredaktorka vydavateľstva Schocken Books, výkonná riaditeľka Židovskej kultúrnej rekonštrukcie v New York City, pôsobila ako hosťujúca profesorka na niekoľkých univerzitách vrátane Kalifornskej, Princetonskej, Kolumbijskej a Chicagskej univerzity, a ako univerzitná profesorka na Fakulte Novej školy pre sociálny výskum. Medzi jej najvýznamnejšie diela patria: Pôvod totalitarizmu, Kríza republiky, Ľudia v temných časoch, Medzi minulosťou a budúcnosťou: osem esejí o politckom myslení a Eichmann v Jeruzaleme: Správa o banalite zla, ktorá nedávno vyšla v slovenskom preklade vo vydavateľstve Premedia. To pripravuje aj slovenský preklad Pôvodu totalitarizmu – mal by vyjsť v polovici roka 2018.

Hannah Arendt: Z rozhovoru 

Výňatky z rozhovoru, ktorý Hannah Arendt poskytla roku 1974 francúzskemu autorovi  Rogerovi Errerovi. Text pôvodne vyšiel v New York Review of Books 26. októbra 1978. Totalitarizmus Totalitarizmus má svoj počiatok v tom, že ľudia pohŕdajú tým, čo majú. Druhý krok je predstava: “Veci sa musia zmeniť – nezáleží na tom, ako. Čokoľvek je lepšie ako to, čo je teraz.” Totalitní vládcovia organizujú tento typ masového cítenia; tým, že ho organizujú, ho artikulujú, a tým, že ho artikulujú, dosiahnu, že si ho ľudia akosi obľúbia. Predtým im hovorili, nezabiješ; a tak nezabíjali. Teraz im hovoria, zabiješ; a hoci si myslia, že zabíjať je ťažké, robia to, pretože to […]