Garry Wills

Garry Wills (1934) je americký historik. Učil na Northwestern University. Roku 1993 získal Pulitzerovu cenu za štúdiu o Abrahamovi Lincolnovi, Lincoln at Gettysburg: The Words That Remade America (Lincoln v Gettysburgu: slová, ktoré stvorili novú Ameriku).

Náš moloch / Esej

Nie je veľa zločinov, ktoré Starý zákon zakazuje tak prísne ako prinášanie obetí kráľovi Molochovi (pozri 3. Kniha Mojžíšova, 18.21, 20.1-5). V spomínaných obetiach išlo o živé deti, ktoré sa spaľovali ako obetný dar Molochovi. Od tých čias je uctievanie Molocha známkou hlboko degradovanej kultúry. Starí Rímania ospravedlňovali zničenie Kartága tým, že jeho obyvatelia obetovali deti Molochovi. Milton predstavil Molocha ako prvého pohanského boha, ktorý sa zapojil do Satanovej vojny proti ľudstvu: „První Moloch byl, král strašný, zbrocený krví lidských obětí a slzami rodičů, ač jim pro trub a bubnů chřest slyšet nebylo svých vřesku nemluvňat, daných v zápal modle […]