Daniyal Mueenuddin

Daniyal Mueenuddin (1963) je pakistanský pestovateľ manga a spisovateľ. Jeho najslávnejšia kniha je zbierka poviedok In Other Rooms, Other Wonders.

Odplavené životy / Esej

Pundžábe a pozoroval, ako sa podo mnou valí najväčšia povodeň veľkej rieky Indus všetkých čias, zalieva ovocné sady a víri okolo dediny, ktorá o kilometer ďalej stojí na vyvýšenom mieste. Vyše tridsať kilometrov široký príval vody, prúdiaci cez horné vetvy stromov a nesúci kúsky pestrofarebnej umelej hmoty s trsmi trávy pôsobil takmer snovým dojmom. Mnohí z postihnutých ľudí v posledných dňoch opustili túto oblasť, prihnali so sebou zbytky čried a poodnášali všetko, čo dokázali zachrániť. V Pakistane sú ľudia v prvom rade verní svojmu biraderi – tento nepreložiteľný výraz znamená čosi ako klan, je to však oveľa hlbší pojem, z ktorého vyplýva väčšiu zodpovednosť a užší vzťah. […]