Anna Daučíková

Anna Daučíková je výtvarníčka. Žije a pracuje v Prahe. Absolvovala Vysokú školu výtvarného umeina v Bratislave, v ateliéri Václava Ciglera. V osemdesiatych rokoch žila v Moskve, kde nafotografovala čiernobiely súbor moskovsko/sovietskeho obdobia, roku 1991 sa vrátila späť na Slovensko, stala sa spoluzakladateľkou prvého slovenského feministického časopisu Aspekt. Okrem toho v deväťdesiatych rokoch pôsobila v niekoľkých ďalších ženských/feministických/queer organizáciách ako La strada, Iniciativa Inakosť – spolužitie bez diskriminácie sexuálnych menšín a v nultých rokoch ako hovorkyňa za práva LGBTI+ na Slovensku. Pedagogicky pôsobila na VŠVU v Bratislave a na AVU v Prahe. Je držiteľkou ceny Schering Stiftung Art Award 2019. Od roku 1994 vystavuje mezinárodne: vo Viedni, Jakarte, Prahe, Washingtone, Berlíne, Tirane, Stuttgarte, Chicagu, Aténách, Kasseli, Kijive, ale aj v Bratislave.

Láska je silná náklonnosť / Príhovor

Dobré popoludnie vážení priatelia,  Táto úloha uviesť nás do atmosféry tohto stretnutia mi vypadla z jednoduchého dôvodu, a tým je priateľstvo, – som totiž stará kamarátka tímu, ktorý bezprecedentne tvrdohlavo a s láskou pripravuje toto podujatie už štrnásť rokov. A možno aj trochu preto, že moja životná skúsenosť zhodou okolností, má čo do činenia  s aktuálnymi neuralgickými bodmi s krajinami na východ od nás, a tiež s fenoménom sexuálnej inakosti, ktorý máme dnes aktuálne a akútne pred sebou a ktorý je ako pravidlo, spolu s antisemitizmom a anti-rómskou xenofóbiou lakmusovým papierikom signalizujúcim radikalizáciu spoločnosti. Radikalizáciu vedúcu vždy neomylne smerom k fašizácii. Sedemnásty november na Stredoeurópskom fóre v Bratislave […]