Open Democracy / August

openDemocracy (Veľká Británia), 19.08.2008

Vojna v Gruzínsku bude mať na Rusko dlhodobo osudné následky, domnieva sa bulharský politológ a riaditeľ Centra pre liberálne stratégie v Sofii, Ivan Krastev: “Rusko nemá žiadny dosah na gruzínsku spoločnosť, v Gruzínsku neexistuje politická sila, ktorá by spochybňovala prozápadnú orientáciu krajiny. Rusko môže obsadiť gruzínske územie, no len za cenu medzinárodnej izolácie a nebezpečného zhoršenia vzťahov so Západom. Neschopnosť Ruska zvrhnúť Saakašviliho a dosadiť proruskú vládu znamená aj to, že nemôže získať kontrolu nad ropovodom Baku-Tbilisi-Ceyhan. Ruské víťazstvo preto nemá žiadne praktické dôsledky na ambíciu Moskvy získať monopol nad energetickými kanálmi v bývalom sovietskom priestore.”

© Salon