protestujË?ci hospod·rska politika Orb·n

protestujË?ci hospod·rska politika Orb·n

Stovky MaÃ?arov v Budapeöti protestovali 3. decembra 2011 proti hospod·rskej politike premiÃ?ra Viktora Orb·na. K podujatiu obÃ?ianskej skupiny zo spoloÃ?enskej siete Facebook MiliÃ?n æudÃ? za slobodu tlaÃ?e, ktor· sa konala pred Domom poslancov, sa pridali aj Ë?Ã?astnÃ?ci predch·dzajË?cich odbor·rskych demonötr·ciÃ?. Na snÃ?mke Ë?Ã?astnÃ?ci demonötr·cie pri Dome poslancov. FOTO TASR ñ Ladislav Vallach