Open Democracy / Február

Open Democracy (Veľká Británia), 06.02.2008

Bývalý korešpondent Le Mondu Patrice de Beer skúma postoj francúzskeho prezidenta k náboženstvu. (Nicolas) “Sarkozy dlho hlásal, že náboženské sily by v štáte a spoločnosti dostať viac miesta. Táto myšlienka zasiahla citlivý nerv sekulárnej spoločnosti, ktorá je spätá s myšlienkami Osvietenstva a Voltaira až po Victora Huga a Jeana-Paula Sartra. (…) Sarkozyho náboženská koncepcia je navyše v rozpore s jeho súkromným životom. Je to muž, ktorý sa dvakrát rozviedol a nie je to žiadny verný farník ani ovečka, ktorý by sa pridržiavala tradičnej morálky. Takže nečudo, že mnohých Sarkozyho model kvázi-filozofického, takmer štrukturálneho partnerstva medzi Bohom a cisárom rozčuľuje. Je tu podozrenie, že tento dokonalý a kalkulujúci politik vo svojich textoch a prejavoch inštrumentalizuje náboženstvo na politické ciele.”

Open Democracy (Veľká Británia), 06.02.2008

Internetový expert Johnny Ryan predpovedá éru pribúdajúceho internetového pirátstva a razí preň pojem iWar. “Fenomén iWars odzrkadřuje veľké trendy prvého desaťročia 21. storočia: šírenie internetu, jeho osvojenie si ľuďmi, relatívnu neschopnosť štátu kontrolovať komunikačné štruktúry. (…) Veľké národy dokážu zosnovať iWar, aby dostali pod tlak slabších protivníkov modernou formou ‘’diplomacie delostreleckých člnov’‘, neštátni aktéri budú môcť ťažiť z kyber-útokov na štátne infraštruktúry a zväčšovať svoju moc, zvrchované štáty budú môcť využívať nekontrolovateľných, pirátoidných predjazdcov. Črtá sa nová éra anarchie a pirátstva, ktorá bude slúžiť záujmom štátu a zároveň ho podkopávať. Tomuto nebezpečenstvu by sme mali čeliť naliehavými protiopatreniami a primeraným legálnym rámcom.”

Open Democracy (Veľká Británia), 22.02.2008

James Ker-Lindsay, riaditeľ think-tanku Civilitas, špecializovaného na juhovýchodnú Európu, spochybňuje nádej, že po “prezidentských voľbách na Cypre sa vzápätí začnú mierové rozhovory. Isteže by bolo dobré, keby grécki a tureckí Cyperčania pokiaľ možno čím skôr začali spolu hovoriť. Ale medzinárodné spoločenstvo by malo dať pozor, aby na nového prezidenta nezačalo vyvíjať priveľký nátlak, keby sa k rokovaciemu stolu okamžite nevrátil. Z vnútropolitických dôvodov musí prezident postupovať veľmi opatrne. Keby to vyzeralo, že ho k dohode dotlačili alebo že prijíma všetky požiadavky, mohlo by to len všetko stiahnuť späť. (…) Nový prezident si musí vydobyť podporu gréckych Cyperčanov. Bude to ťažšie, než si niektorí zahraniční pozorovatelia myslia. (…) Mnohým ľuďom záleží na tom, aby sa k mnohým otázkam – bezpečnosti, vlastníctva, utečencov, osadníkov, ekonomiky a ústavy, pristupovalo s rozumom.”

© Salon