Open Democracy / Október

openDemocracy

(Veľká Británia), 17.09.2007

Politológovia Kalypso Nicoladis a Simone Bunse si myslia, že nový návrh zmluvy nedáva prezidentskému úradu EÚ žiadne jasné súradnice: “Nová dohoda Európsku úniu nepribližuje občanom. Rotačný model prezidentskej funkcie na úrovni ministrov buď nebude viditeľný – až na byrokratov únie – alebo prezidentstvo zostane previazané s krajinou, ktorá chce takto vrhnúť správne svetlo na svoje aktivity. Takže máme prezidenta EÚ, rotujúce prezidentstvo Rady, vysokého predstaviteľa pre zahraničnú politiku ako viceprezidenta parlamentu EÚ (ktorý má zasa svojho prezidenta). Je úplne nejasné, kto bude v tomto modeli EÚ zastupovať. ako bude vyzerať rotujúce prezidentstvo Rady, vysokého predstaviteľa pre zahraničnú politiku ako viceprezidenta Komisie EÚ (ktorá má zasa svojho prezidenta), a okrem toho ešte samozrejme prezidenta Európskeho parlamentu. Možnože to zodpovedá viacnásobnému vyvažovaniu moci, ale bolo by fajn, keby sa toto rozkladanie moci sformulovalo jasnejšie.”

openDemocracy

(Veľká Británia), 20.09.2007

Zakladateľ tohto internetového magazínu Eurotopis, Anthony Barnettpremýšľa o demokracii vo Veľkej Británii a Európskej únii: “Sú to dva údajne demokratické útvary, ktoré stoja na dlhom učení a skúsenostiach. Ten prvý sa považuje sa domovinu všetkých parlamentov, aj keď teraz sa čoraz viac voličov od parlamentných volieb odťahuje a nechodí volič. Máme zaviesť volebnú povinnosť? A keď ju zavedieme, budú potom voliči konať múdrejšie a budú skutočne výsledky lepšie? Účasť na voľbách do takzvaného Európskeho parlamentu (ktorý v skutočnosti žiadnym európskym parlamentom nie je) je katastrofálne nízka. EÚ má zodpovednosť za množstvo zákonov a predpisov, a stanovuje tým normy pre stámilióny ľudí. Napriek tomu si len málo ľudí myslí, že ich samourčenie je dobré. Pomohlo by zhromaždiť reprezentatívny priemer obyvateľstva a umožniť týmto občanom, aby mohli priamo hovori? do budúcnosti kontinentu? Ako by mala vyzerať účasť občanov, aby bol výsledok právoplatnejší a vieryhodnejší?”

© Salon