Neprehliadnite: Osteuropa

Osteuropa (Nemecko), 27.01.2010

Časopis Osteuropa sa v tematickom čísle pýta, čo zostalo zo slovanskej myšlienky po panslavizme. Historik Stefan Troebst sa v texte, dostupnom aj online, z poslovančovania Európskej únie síce teší, jasne však hovorí, že slovanská idea je konštrukt: Predpoklad kultúrneho, ba biologistického prvku spájajúceho všetkých Slovanov či slovanskými jazykmi hovoriacich v priestore a čase má mnoho tvárí: periodicky funguje ako politicky účinný transnacionálny vzorec, ponúka referenčný rámec kulturologického výskumu a dodnes predstavuje vysoko produktívny mýtus v umení a literatúre. Esencialistická predstava etnogenetického príbuzenstva všetkých Slovanov, existencie jednej slovanskej pravlasti aj s praslovanským jazykom, dokonca vypestovanie natio slavica pritom pochádza z novoveku.

 

© Perlentaucher