porubjak

porubjak

Foto: Archív Česko-slovenské Mosty