477909_original

477909_original

Zahynuli tam aj ďalší ľudia. Keď sa rúbe les, lietajú triesky.