Komunizmus

Komunizmus sa zrodil z lásky k ľudstvu a z nenávisti k človeku.
Tomáš Janovic